швркне св.

швркне (св.)

Најмногу кога ќе те швркне некое праче преку очи.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Се насмеа и со своите зелено-бадемасти очи, кои се прелеваа во пламенот, речиси го швркна младиот доктор.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
Настана молк. Ана, која сакаше нешто да каже беше швркната од строгиот поглед на Томо. Томо беше тој што пресече.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)