шанта (несв.)

Така се шанташе во одењето. Ќе се надвисне над мене и ќе рече: - Бравос, синко!
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)