тестен прид.
тестенина ж.

тестен (прид.)

На горниот дел од тестената маса, што продолжуваше до тилот без ниту едно влакно коса, беа сместени широко отворени костенливи безизразни очи.
„Полицајка в кревет“ од Веле Смилевски (2012)