стамболка ж.

стамболка (ж.)

— Mope, какви маѓии, попче, какви тикви стамболки!
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Какво спремање, какви тикви стамболки!
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)