сепарација ж.

сепарација (ж.)

Мојот ум повторно прави сепарација од ембрионот.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)