карика (ж.)

Врати се, врати се! Гледај само да се вратиш без карики за Голфот!
„Зошто мене ваков џигер“ од Јовица Ивановски (1994)
„Да“, рече, без многу ентузијазам, и се одвлечка до крајот на платформата, каде што беа кариките.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)
Ја сврти светилката на страна и видов тенки жици поврзани за карики, кабли кои одеа до работ и исчезнуваа.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)
Меѓутоа, расказите кои за свој предмет го имаат тој друг Град неповратно загубен, ја надополнуваат онаа „карика што недостасува”, па некои од читателите на овие страници веројатно ќе отидат да ги бараат местата каде некогаш се наоѓале Дрвениот мост на Вардар, Офицерскиот дом или скопската плажа...
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
Додека сексуалноста е само карика за остварување благородни цели, за соединување и формирање мрежа од такви исти како мене.
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)