каде (прил.)

И рипнаа четири момчиња млади; веднаш истрчаа спроти Недината куќа, та право отидоа каде многуимотниот Фоти.
„Сердарот“ од Григор Прличев (1860)
Служејќи му на Шкодралијата , каде што минав - гробови видов.
„Сердарот“ од Григор Прличев (1860)
Од окото божје на кривдата чедата неми ни да се затскријат каде . . .
„Сердарот“ од Григор Прличев (1860)
Целата ноќ што мислел и думал, за кај бил и сега каде е во таа пустелија кај што петел не пеал и куче не лајало.
„Силјан штркот“ од Марко Цепенков (1900)
И така, значи, Бугарија ни ги направи досега веќе сите арнотии, остануваше само и кај нас да развие класа „самостојни националисти” што ќе разберат најпосле каде е коренот на секое зло во нашето национално развивање, т.е.Бугарија реши и кај нас да насее русофобство, та и ние да ја изгубиме секоја вера во православна Русија.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
30. Зборуваат притоа: како што беше во Источна Румелија (Јужна Бугарија),а таму ќе се види каде има Грци, каде – Срби, Бугари, Турци, Власи и Арнаути.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
За него е прашање – каде е вистината, зашто сите имаат свои аргументи.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
ТЕМЈАНА: Зошто си се облекол Маноиле! Каде ќе одиш!
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
Ама каде си го повлекла ова дете? И него да не го свршуваш? Ха-ха-ха…!?
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
За него нема ни рода, ни порода. Тој само за пари знае!... Каде си наврзав долг на глава!...
„Печалбари“ од Антон Панов (1936)
Ич што не бидува работа! Мома без ред каде се давала?
„Печалбари“ од Антон Панов (1936)
КАТА: Што ти знам јас од каде и од како. Нели ги бричат...
„Парите се отепувачка“ од Ристо Крле (1938)
3. Наквечер дојди, наквечер, наквечер - в прва темница, мини го прагот раскапан влези во трошна одаја, на миндер седни накривен со каракамен на гради: каде е, каде радоста каде е куќа весела?
„Бели мугри“ од Кочо Рацин (1939)
Да ѝ отиде на умот: од каде накаде вујко ми ова доба во дворот?
„Антица“ од Ристо Крле (1940)
Ах мој ти ме сју ти зи, Ки’ ке бузен си ќерши, Е, еја, еја те лој, Се ти зембрен ма мори!... (По завршувањето на песната, која Илија ја прати со големо интересирање, му ја изкривува капата на Арнаутикот над око и кон останатите Арнаути од каде што доаѓа гласот): ИЛИЈА: Рофш!... Рофш!...
„Антица“ од Ристо Крле (1940)
Таа, пак, немајќи каде да бега, се фрлила преку пенџере.
„Антица“ од Ристо Крле (1940)
Четврта робија Ах, кај се мојте другари, робио нова болгарска, кажи ми, кај ги поштоме?
„Робии“ од Венко Марковски (1942)
- А зошто? Нема ли каде да спиеш?
„Бегалци“ од Јован Бошковски (1949)
Мече го изгледа зачудено и застана. – Каде ќе одиме? – Не прашај, туку брзај – нетрпеливо го потргна за рака Беличот. – Ќе ти кажам нешто.
„Бегалци“ од Јован Бошковски (1949)
И така стасаа до крајниот вагон ... Каде сега?
„Бегалци“ од Јован Бошковски (1949)
Повеќе