испад (м.)

Уште еднаш реторичкиот испад го вовлече Фаерабенд во тешкотија.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)
Изутрината повторно сличен испад.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)