изобличеност ж.

изобличеност (ж.)

Но она што вџашуваше беше изобличеноста на неговото лице. Тоа наликуваше на череп.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)