ас (м.)

Во играта ти имаше четири аса.
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Со четири аса, сигурно ќе беше победник.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)
Сите се клештеа; вклучително и докторот кој им се придружи, како кец на десетка, иако беше кец ас.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)
Не му беше срам на сред игра да се издели од децата ако ја заушеше негде во дворот невдоапно да ѝ скокне на половината, да ја счепчи со нозете, со едната рака да ѝ ја раскопча блузата ас со другата да ѝ ја извлече едната цицка голема како фуска и веднаш да почне да смука.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)
Ако среќата само тебе ти служи, jас ќе бидам твојата слугинка.
„Од дното на душата“ од Александра Велинова (2012)