автономен прид.

автономен (прид.)

8. Источна Румелија беше автономна област со центар во Пловдив, создадена со Берлинскиот договор во 1878 год.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
120. Укажувачки пример е обновувањето на Македонскиот клуб во Белград и издавањето на весникот „Автономна Македонија” (1905), чиј главен уредник беше некогашниот соученик и соборец на Мисирков во Белград, Софија и Шабац воденчанецот Григорие Хаџиташковиќ.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Руското покровителство станува ненужно кога ние си имаме „самостојно” и „национално“ бугарско покровителство. 3/ За бугарските владици што ни ги подари Стамболов ние плативме со немањето на автономни права, предвидени со Берлинскиот трактат.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Елате под знамето на автономна Македонија!
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)
На 28. 2. 1870 година, со царски ферман од грчката Патријаршија беше издвоена една посебна верска јурисдикција - бугарската егзархија кон која, за да се заштитат од насилството од грчкото духовништво и за свој автономен духовен и културен развој, многу славјански општини се приклучија.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)
Едно случајно стракче црвенило, какви на илјада секојдневно ги прескака видот, одеднаш го возбудило човека поради својата автономност среде житото, поради фактот, значи, дека само во смртта ќе бидеш автономен...
„Ненасловена“ од Анте Поповски (1988)
Погодноста на контекстот се одразува во физичките состојби на учесниците на сеансата, вклучувајќи ја и активноста на автономниот нервен систем (потење, трема, тресење), положбата, брзината и длабочината на дишењето, состојбата на тонусот на мускулите и така натаму.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Ги спомнувам и двете бивши автономни покраини, Војводина и Косово.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
- Енигматичното, на прв поглед, прашање, зошто во втората етапа на Хичкок преовладува женската нота, се разјаснува ако се помести во соодветен контекст: вистинскиот слом на протестантската етика ја афирмира жената како активна индивидуа (што во литературата и на филмот во четириесеттите години произведе низа од типизирани ликови: „успешна деловна жена”, good bad girl, злокобната femme fatale и т.н.) - уште повеќе е показател на фактот, во колкава мера автономниот индивидуум на протестантската етика бил ексклузивно машки. 38 Margina #21 [1995] | okno.mk
„Маргина бр. 21“ (1995)
На ист начин за Кант секој морален чинител треба да биде автономен легализирајќи го моралниот закон независно за себеси.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Овде, за среќа, и покрај жилавата инерција на социјалистичкиот реализам, уметничкото творештво беше оставено да се структурира како автономен естетски процес независно од надворешните упади и злоупотреби на Партијата и државата.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)
Прашањето на колективизмот, то ест, прашањето како да се организира комуникацијата и да се овозможи соживот на различни автономни поединци внатре во заедницата, може да се реши на два начина.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Грст голтка, Грст морска длапка, површина и дно одеднаш. Тукуречи автономна целина!
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)
Но се разбира оваа пропорција претпоставува силна институција, со цврсти внатрешни канони на почит на автономните дејства на дипломатската мисија, каде што политичките упливи на извршната власт се строго нормирани.
„Амбасади“ од Луан Старова (2009)
Меѓутоа, сите тие инсистираат дека Македонија, Црна Гора и Војводина би требало да припаѓаат кон автономната српска држава.
„Македонија низ нишанот на САД и Британија“ од Тодор Чепреганов (2012)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи