Хемија - категорија

халоген повеќе

халогениот
Вид збор: Придавка
Хемиски елемент којшто со други метали ствара соли без присуство на кислород.
Англиски: halogen

хелиум повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Хемиски елемент - најлесен гас по водородот.
Латински: (He) Англиски: helium

хелиумов повеќе

хелиумови
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на хелиум.
Примери:
Хелиумов балон – балон полн со хелиум.

хемизација повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Искористување на резултатите од хемијата а во индустријата и земјоделството.
Примери:
Хемизација на технолошкиот процес, на земјоделството.

хемија повеќе

мн. хемии
Вид збор: Именка, женски род
(едн.) Наука што го изучува строежот на материите и нивното претворање едни во други; учебен предмет.
Англиски: chemistry Албански: kimia
Примери:
Аналитична хемија.
Учебник по овој предмет.
Англиски: textbook Албански: kimia
Примери:
Излегоа нови хемии за први и втори клас.

хемикалија повеќе

мн. хемикалии
Вид збор: Именка, женски род
(обично во мн.) Производи на хемиските фабрики, хемиски препарати.
Англиски: chemical Албански: kimikalje

хемиски повеќе

хемиска
Вид збор: Придавка
Што се однесува на хемијата, на областа на хемијата, што се изучува од хемијата.
Англиски: chemical Албански: kimik
Што е предназначен, што служи за работа по хемија, што се однесува на работата на хемичар.
Англиски: chemical Албански: kimik
Што се извршува со хемикалии.
Англиски: chemical Албански: kimik
Сврзан со примената на методите на хемијата во производството.
Англиски: chemical Албански: kimik

хемичар повеќе

мн. хемичари
Вид збор: Именка, машки род
Специјалист по хемија.
Англиски: chemist Албански: kimist
Кој се зинимави со хемија: студент по хемија, работник во хемиската индустрија.
Англиски: chemist Албански: kimist

хемичарка повеќе

Види и: хемичар (м.)
мн. хемичарки
Вид збор: Именка, женски род
За жена хемичар.

хербицид повеќе

мн. хербициди
Вид збор: Именка, машки род
Отров што уништува несакана вегетација.
Англиски: herbicide

хигроскопичен повеќе

хигроскопична
Вид збор: Придавка
Кој ја впива лесно влагата.
Англиски: hygroscopic
Примери:
Хигроскопична вата.

хигроскопичност повеќе

Вид збор: Именка, женски род
Својство на некои материи да ја впиваат влагата од воздухот.
Англиски: hygroscopicity

хидрат повеќе

мн. хидрати
Вид збор: Именка, машки род
Соединение на вода со оксидите на киселините.
Англиски: hydrate
Примери:
Јагленородни хидрати.

хидратен повеќе

хидратна
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на хидрат.

хидрација повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Стварање на хидрати.
Англиски: hydration

хидроген повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
водород
Латински: Hydrogenium (H) Англиски: hydrogen

хидроксид повеќе

мн. хидроксиди
Вид збор: Именка, машки род
анорганско хемиско соединение
Англиски: hydroxide

хидролиза повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, женски род
Разложување на сложена материја под дејството на водата.
Англиски: hydrolysis

хинин повеќе

Види и: кинин (м.)
Вид збор: Именка, машки род
Лек добиен од кората на хининовото дрво.
Англиски: quinine Турски: kinin

хиперманган повеќе

(едн.)
Вид збор: Именка, машки род
Темнотемјанушни кристали со метален сјај; се употребува во воден раствор за плакнење на рани заради дезинфекција.

хлор повеќе

(едн.) хлорот
Вид збор: Именка, машки род
Жолтозелен гас со остра миризба; се употребува во техниката, за воени цели и како средство за белење и дезинфекција.
Латински: Chlorum (Cl) Англиски: chlorine

хлорат повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Сол на хлорната киселина.

хлорен повеќе

хлорна
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на хлор; кој содржи хлор.
Примери:
Хлорна киселина.

хлорид повеќе

мн. хлориди
Вид збор: Именка, машки род
Сол на хлороводородната, солната киселина.
Англиски: chloride

хлорира повеќе

хлорираат
Вид збор: Глагол, свршен и несвршен
Очисти, чисти со хлор.
Примери:
Вчера ја хлорираа водата.

хлорирање повеќе

Вид збор: Именка, среден род
хлорира

хлороводород повеќе

Вид збор: Именка, машки род
Соединение на хлор со водород, безбоен отровен гас.

хлороводороден повеќе

хлороводородна
Вид збор: Придавка
Кој се однесува на хлороводород.
Примери:
Хлороводородна киселина.

хлорофил повеќе

(едн.) хлорофилот
Вид збор: Именка, машки род
Материја што им дава зелена боја на растенијата и од чие присуство зависи нивната способност да го асимилираат јагленородниот диоксид од воздухот.
Англиски: chlorophyll Албански: klorofil

хлороформ повеќе

(едн.) хлороформот
Вид збор: Именка, машки род
Безбојна сладникава течност се употребува за наркоза.
Англиски: chloroform

хром повеќе

(едн.) хромот
Вид збор: Именка, машки род
Тврд сребрикав метал.
Латински: (Cr) Англиски: chrome
а - б - в - г - д - е - ж - з - и - ј - к - л - м - н - о - п - р - с - т - ќ - у - ф - х - ц - ш