Народна поезија - категорија

варај повеќе

Вид збор: Извик
Извик што се употребува кога се повикува некој за да му се каже нешто чудно, жално, страшно.
а - б - в - г - д - ѓ - ж - з - ѕ - и - к - л - љ - о - п - р - с - т - у - ф - ц - ч - џ - ш